/
/
/
/
/
/
NIBE F110 Frånluftsvärmepump

NIBE F110 Frånluftsvärmepump

• Energieffektiv varmvattenproduktion med värmepumpsteknik
• Minskad energiförbrukning genom energiåtervinning
• Hämtar energi ur ventilationsluft eller uteluft
• Hög besparing

Leveranstid: 1-4 dagar
Vi har problem med leveranser av värmepumpar och leveranstiden beräknas inom 4-8 veckor.
Nollställ
Antal

Från20.856 kr

NIBE F110 är en perfekt värmepump för dig som bara behöver energisnål uppvärmning av ditt tappvatten. Varmvattenvärmepumpen passar därför utmärkt i hus med direktverkande el, eftersom uppvärmningen av tappvattnet utförs av en inbyggd värmepump. Med hjälp av värmepumpstekniken kan du få ut flera gånger så mycket energi, än vad som går åt till att driva värmepumpen.

Användarvänlighet i fokus
Med en användarvänlig färgdisplay får du kontroll på uppvärmningen med din NIBE frånluftsvärmepump. Färgdisplayen är stor och har tydliga menyer med lättolkade symboler, så det är lätt för dig som användare att få kontroll och göra inställningar. På så vis kan du maximera besparingen och alltid ha en behaglig inomhustemperatur.

Med NIBE:s färgdisplay:
– Tydliga menyer
– Lättolkade symboler
– Enkelt att göra inställningar

NIBE:s frånluftspaket
NIBE:s frånluftsvärmepumpar styrs med hjälp av en mikroprocessor, som hela tiden fattar nya beslut om vad som är bäst styrning, utifrån de aktuella förutsättningarna. På så sätt utnyttjas frånluftsvärmepumpens kapacitet så effektivt som det går. Med en kraftig on/off-kompressor, energisnål cirkulationspump och fläkt, blir besparingen större. NIBE:s frånluftspaket är anpassade för att det ska vara enkelt för både dig som kund och din installatör.

Spara pengar med NIBE
NIBE:s teknik gör det möjligt för dig att spara energi. Genom att hålla kontroll på uppvärmningen med NIBE Uplink, kan du lätt kontrollera och anpassa uppvärmningen för ökad besparing. Du kan även programmera uppvärmningen efter hushållets vanliga behov.

Frånluft, omgivande luft eller utomhusluft
NIBE F110 måste inte användas som frånluftsvärmepump. Du kan nämligen välja om den ska utnyttja värme i frånluften, den omgivande luften eller utomhusluften (som en luft-vattenvärmepump). Om du väljer att NIBE F110 ska hämta energi från utomhusluften är den lägsta driftstemperaturen -10 °C. Om du istället väljer att hämta energi från den omgivande luften, kan den utgående luften användas till att kyla ett rum. På så vis erbjuder NIBE F110 flera olika installationsmöjligheter, och du kan välja den princip som passar förutsättningarna bäst.

Mijövänlig varmvattenberedare
NIBE F110:s varmvattenberedare är isolerad med hjälp av den miljövänliga cellplasten neopor. Isoleringen är formgjuten. Den smarta isoleringen innebär minimala värmeförluster och större besparing för dig, samtidigt som isoleringen inte kompromissar med miljövänligheten i systemet.

Fler fördelar
– Ekonomisk uppvärmning av tappvatten
– Stor besparing
– Passar hus med direktverkande el
– Miljövänlig varmvattenberedare
– Användarvänlig display
– Smart reglerdator