/
/
/
/
/
Oras Optima Sensor Display Köksblandare 230/5 V med avstängning

Oras Optima Sensor Display Köksblandare 230/5 V med avstängning

Köksblandare med användarvänliga vred för kallt och varmt vatten som är enkla att greppa, berörings-fri funktion, hög pip och Smart diskmaskinsavstäng-ning. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 60° eller 80°. Den beröringsfria funktionen aktiveras då händerna befinner sig inom sensorns aktiveringsområde. Temperaturen för den beröringsfria funktionen kan justeras med hjälp av ringen mellan blandarhuset och utloppspipen. Den beröringsfria funktionen kan enkelt stängas av. Disk-maskinsventilen stängs automatiskt efter 4 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 4 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öp-pnar ventilen i 12 timmar). Ansluts till 230 VAC vägguttag med en stickproppstransformator 230 VAC/5 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter. Rsk 8553480 är med DMA.

Nollställ
Antal

Från7.174 kr6.457 kr

Köksblandare med användarvänliga vred för kallt och varmt vatten som är enkla att greppa, berörings-fri funktion, hög pip och Smart diskmaskinsavstäng-ning. Pipens svängradie är begränsad till 120° men kan enkelt ändras till 60° eller 80°. Den beröringsfria funktionen aktiveras då händerna befinner sig inom sensorns aktiveringsområde. Temperaturen för den beröringsfria funktionen kan justeras med hjälp av ringen mellan blandarhuset och utloppspipen. Den beröringsfria funktionen kan enkelt stängas av. Disk-maskinsventilen stängs automatiskt efter 4 eller 12 timmar (ett enkelt tryck på knappen öppnar ventilen i 4 timmar, om knappen hålls intryckt i 5 sekunder öp-pnar ventilen i 12 timmar). Ansluts till 230 VAC vägguttag med en stickproppstransformator 230 VAC/5 V. Blandaren är utrustad med smutsfilter. Rsk 8553480 är med DMA.

Dimension G10
Anslutning Flexibel slang
Flöde 12 l/min
Färg Krom
Batteridrift Nej
Temperaturvred Ja
Nätdrift 230/5 V
Utförande Högpip, med maskinavstängning
Funktion Tvågrepp, beröringsfri
Material Mässing
Ytbehandling Förkromad