Integritetspolicy

För Pontus Hedins VVS AB (hedinsvvs.se) är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Därför är det viktigt för oss att du känner dig trygg och förstår hur dina uppgifter behandlas, används och hur vi ansvarar för dem. Vi följer personuppgiftslagen vid hantering av personuppgifter (GDPR). I denna integritetspolicy förklarar vi även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Om du har några frågor angående om hur vi behandlar dina personuppgifter, är du varmt välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt, eller indirekt, kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen: oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig och vi ser till att inte fråga efter fler uppgifter än vad vi behöver.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom hedinsvvs.se’s verksamhet är Pontus Hedins VVS AB personuppgiftsansvarig. Org. nr: 559159-9070. Adress: Vivelgatan 8B 721 35 Västerås.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Här följer några personuppgifter som vi behandlar

  • Ditt namn
  • Personnummer
  • Adress
  • Övriga kontaktuppgifter kopplade till ett köp på vår webbplats

Enligt vårt köpvillkor behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund. Uppgifterna som samlas in kan också komma att användas för att ge dig riktade erbjudanden och nyheter rörande Hedins VVS, som du kan tänkas vara intresserad av. Vidare kan det finnas fall där uppgifterna används för att ge dig riktade erbjudanden och nyheter från andra varumärken. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, som innebär att dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. 

Personuppgiftsbiträden

Användning av andra parter rör sig bland olika IT- och webbleverantörer samt frakt- och betallösnings-bolag, m.fl.. De är i dessa fall personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Andra aktörer som vi delar personuppgifter med kan vara myndigheter, bland annat Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

För att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter säkerställer vi att vi inte sparar dem längre än nödvändigt. På grund av lagstiftningen sparas vissa uppgifter i minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad kund hos oss har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering av hela eller delar av uppgifterna. Vid frågor om dina rättigheter och liknande, kontakta oss på info@hedinsvvs.se

Cookies