Villkor för Installerat & Klart

Alltid inkluderat i Installerat & Klart

 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Generella villkor

 • Priserna gäller endast om ROT-avdrag godkänns
 • Tillgänglig och fungerande vattenavstängning krävs där installationen utförs eller i ett närliggande utrymme
 • Ingen omdragning av vatten- eller avloppsrör eller andra befintliga material
 • Inga byggmässiga ändringar av väggar eller tak
 • Inga oförutsedda arbeten krävs
 • Elinstallation ingår inte
 • För närvarande är “Installerat & Klart” endast tillgängligt i Västerås

Vid avvikelser från våra Installationsvillkor faktureras extraarbeten.

Produktspecifika villkor

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 •  Vi förutsätter att väggarna där badrumsmöblerna ska monteras är förstärkta och redo för installation. Om det krävs ytterligare förstärkning eller justeringar i väggarna, kan det medföra extra kostnader.
 • Om badrumsmöblerna har elektriska komponenter som kräver anslutning eller demontering av en elektriker, tillkommer kostnader för elektrikertjänster. Dessa kostnader är inte inkluderade i det “Installerat & Klart” -priset och måste betalas separat.
 • Om du är medveten om att installationen eller demonteringen av badrumsmöbler kommer att kräva elektrikertjänster, är det viktigt att du meddelar oss detta vid beställning. Detta kommer att underlätta hanteringen och planeringen av installationen.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • framdragning av el
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Observera att dessa villkor är specifika för badrumsmöbler och kan variera beroende på företaget eller tjänsteleverantören. Det är viktigt att tydligt kommunicera och förstå vad som ingår i “Installerat & Klart” -tjänsten och vilka eventuella extra kostnader som kan tillkomma för att undvika missförstånd.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • För installationen av badkaret krävs att det redan finns en fungerande golvbrunn på plats på den plats där badkaret ska installeras.
 • Golvbrunnen måste vara utrustad med ett uttag som är kompatibelt med badkaret som ska installeras. Detta uttag bör vara i gott skick och passa för badkaret.
 • Installationen inkluderar inte omflyttande eller ändring av befintliga vatten- eller avloppsrör. Badkaret måste kunna anslutas till de befintliga rören utan att de behöver flyttas eller ändras.
 • Om installationen innebär utbyte av ett inbyggt badkar, täcks detta inte av tjänsten. Installationen gäller endast för nya badkar som placeras på en befintlig golvbrunn.
 • Rensning av vattenlås ingår inte i installationsavtalet och måste utföras separat om det behövs.
 • Installationen är endast avsedd för badkar med en vikt som inte överskrider 60 kg. Om badkaret väger mer än detta, kan det krävas extra åtgärder eller tjänster för att säkerställa en korrekt installation.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för badkarinstallation och kan variera beroende på leverantören eller företaget som utför installationen. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Installationen gäller för befintliga köks- eller tvättställsblandare av “etthålstyp,” vilket innebär att det endast finns en befintlig anslutning för blandaren.
 • Det krävs att det finns en fungerande ballofix eller avstängningskran vid vattenslutningen så att vattnet kan stängas av under installationen av den nya blandaren.
 • Installationen omfattar inte ny håltagning i diskbänk eller bänkskiva. Befintliga hål måste vara kompatibla med den nya blandaren.
 • Vid utbyte av dusch- eller badkarsblandare måste den nya blandaren monteras på ett befintligt och godkänt blandarfäste med ett c/c-avstånd (center-to-center avstånd) på 150 eller 160 mm.
 • Om det sker ett byte av dusch- eller badkarsblandare med en anslutning på 40 mm c/c (center-to-center avstånd), måste de befintliga rören vara korrekt fastsatta med klammer för en säker installation.
 • Om blandaren har en 230 V-anslutning krävs att det finns elektriskt uttag som uppfyller gällande säkerhetskrav där produkten installeras.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • framdragning av el
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av blandare och kan variera beroende på företaget eller tjänsteleverantören. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Installationen förutsätter att väggarna där duschväggarna eller duschhörnan ska monteras är ordentligt kottlade och förstärkta för att stödja installationen.
 • Om installationen kräver att golvbrunnen måste flyttas eller omlokaliseras, täcks inte kostnaderna för detta i det angivna priset. Flyttning av golvbrunnen kan medföra extra kostnader.
 • Om det finns utanpåliggande rör som påverkar installationen av duschväggarna eller duschhörnan, kan det tillkomma en extra kostnad för att använda en rördragningsprofil eller liknande för att anpassa installationen till dessa förhållanden.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av duschväggar och duschhörnor och kan variera beroende på företaget eller tjänsteleverantören. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Installationen av duschkabinen inkluderar inte omdragning eller flyttning av befintliga vatten- eller avloppsrör. Duschkabinen måste kunna anslutas till de befintliga rören utan att de behöver ändras.
 • En fungerande ballofix eller avstängningskran vid vattenslutningen är nödvändig för att kunna stänga av vattnet under installationen av duschkabinen.
 • För installationen av duschkabinen måste det finnas tillräckligt med utrymme och takhöjd för att möjliggöra en korrekt installation. Duschkabinen bör passa i den tilltänkta platsen och ha tillräckligt med utrymme runt omkring.
 • Installationen inkluderar inte elanslutning. Om duschkabinen har elektriska komponenter som kräver elanslutning, måste detta ordnas separat och kan medföra extra kostnader.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av duschkabiner och kan variera beroende på företaget eller tjänsteleverantören. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • För att underlätta och säkerställa en smidig installation och utbyte av expansionskärlet måste det finnas fungerande avstängningsventiler som gör det möjligt att koppla bort det från husets värmesystem. Dessa ventiler är viktiga för att kunna utföra arbetet på expansionskärlet utan att påverka resten av värmesystemet.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor gäller specifikt för installation eller utbyte av expansionskärlet i samband med värmesystemet och är avsedd för att säkerställa att installationen kan utföras på ett säkert och effektivt sätt. Det är viktigt att se till att dessa villkor är uppfyllda före installationen för att undvika problem eller onödiga komplikationer.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Handdukstorken måste installeras i en zon som anses vara “våt zon 2” enligt gällande byggnormer och säkerhetsbestämmelser.
 • En fungerande ballofix eller avstängningskran vid vattenslutningen är nödvändig för att kunna stänga av vattnet under installationen av handdukstorken.
 • Installationen inkluderar inte elanslutning om handdukstorken kräver både el- och vattenanslutning. Elektrisk installation måste utföras separat och kan medföra extra kostnader.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av vattenburna handdukstorkar och är utformade för att säkerställa en korrekt och säker installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Installationen förutsätter att röranslutningarna sker på antingen vänster eller höger sida av radiatorn och inte i mitten.
 • En fungerande ballofix eller avstängningskran vid vattenslutningen är nödvändig för att kunna stänga av vattnet under installationen av den nya radiatorn.
 • Installationen förutsätter att väggarna där radiatorn ska monteras är ordentligt kottlade och förstärkta för att kunna stödja radiatorn och dess vikt.
 • Dessa villkor gäller enbart för installationer i enfamiljshus eller byggnader där varje bostad har sitt eget värmesystem. I flerfamiljshus med flera bostäder anslutna till samma värmesystem kan installationen ha specifika krav eller begränsningar.
 • Radiatorinstallationen gäller endast för värmesystem av typen ett- eller tvårörssystem. Om värmesystemet har en annan konfiguration, kan det krävas anpassningar eller andra lösningar.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av radiatorer och är utformade för att säkerställa en korrekt och säker installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Installationen kräver att det befintliga avloppsröret har en diameter på 110 mm för att vara kompatibelt med WC-stolen.
 • En fungerande ballofix eller avstängningskran vid vattenslutningen är nödvändig för att kunna stänga av vattnet under installationen av den nya WC-stolen.
 • Installationen av WC-stolen gäller inte om det krävs kapning eller ändringar av gjutjärnsavloppsrören. Gjutjärnsavlopp kan medföra extra kostnader eller behov av specialiserade åtgärder.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av WC-stolar och är utformade för att säkerställa en korrekt och effektiv installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Installationen är avsedd för befintliga kopparledningar med dimensionerna 22 mm eller 28 mm. Detta innebär att installationen endast kan utföras på dessa specifika ledningsstorlekar.
 • Det måste finnas en fungerande vattenavstängning vid installationsplatsen för att kunna stänga av vattnet när det behövs.
 • För att kunna ansluta vattenfelsbrytaren krävs att det finns ett tillgängligt eluttag i närheten av installationsplatsen.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • framdragning av el
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av vattenfelsbrytare och är utformade för att säkerställa en korrekt och säker installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Installationen av vattenutkastet är begränsad till väggar med en tjocklek som inte överstiger 300 mm.
 • En fungerande ballofix eller avstängningskran vid vattenslutningen är nödvändig för att kunna stänga av vattnet under installationen av vattenutkastet.
 • Om det sker ett utbyte av vattenutkastaren, kommer den nya utkastaren att kopplas till befintliga kopparledningar med dimensionerna 15 eller 22 mm.
 • Vid nyinstallation av vattenutkastet måste koppar- eller plastledningar med dimensionerna 15 eller 22 mm dras fram 1 meter inom installationsplatsen.
 • Priset för installationen av vattenutkastet gäller endast om håltagning görs i material som trä, leca eller tegel. Om installationen kräver håltagning i andra material kan det medföra extra kostnader.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av vattenutkast och är utformade för att säkerställa en korrekt och säker installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Elinstallation
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Varmvattenberedaren och eventuellt annat material, som skickats hem till dig, som behövs för monteringen skall finnas på plats i det utrymme där arbetet ska utföras.
 • Den plats där varmvattenberedaren ska monteras måste vara bärfast och det skall finnas tillräckligt med utrymme för installatören att arbeta på.
 • Det skall finnas fungerande vattenavstängning som är lättåtkomligt.
 • Väggdosa eller eluttag skall finnas framdraget i nära anslutning till installationsplatsen.
 • Vid installation i flerbostadshus har du ansvar för att avisera samt informera boende angående avstängning av vatten.
 • Vid installation i flerbostadshus har du ansvar för att vår installatör får tillgång till huvudavstängning samt att du vet var den sitter.
 • Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil. Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med installatör.

Förberedelse för kund:

 • Plocka undan på installationsplatsen
 • framdragning av el
 • Fungerande vattenavstängning
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av varmvattenberedare och är utformade för att säkerställa en korrekt och säker installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning 

Förutsättningar för installationen:

 • Vi ansluter din diskmaskin till framdraget kallvatten och befintligt avlopp.
 • Tänk på att blandaren ska vara anpassad för diskmaskin med inbyggd avstängningsventil.
 • Det är viktigt att det finns en fungerande ballofix/avstängningskran vid vattenslutningen så att vi kan stänga av vattnet under installationen.
 • Kolla gärna så att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.
 • Tänk på att det måste finnas ett fungerande droppskydd (köps separat).
 • Vid nyinstallation ska sockel samt eventuellt köksskåp vara borttagna.

Förberedelse för kund:

 • Innan installation av diskmaskin ska kunden säkerställa att golvet under diskmaskinen är plant med övrigt golv i rummet. Golvsockel samt köksskåp skall vara borttagna med anledning att eventuella rördragningar bakom diskmaskinen kan innebära att den inte ligger i linje med köksskåpen.
 • Vid kallvattenanslutningen ska det finnas en fungerande avstängningsventil med manöveranordning, exempelvis ballofix. Om det gäller installation av en diskmaskin till blandare ska blandaren vara anpassad med avstängningsventil. Det utförs endast installationer av diskmaskin på kallvattenanslutning.
 • Innan installation ska hål för slangar och elkabel vara förborrat i köksskåpet med en dimension på minst 10 cm.
 • Ett läckageskydd ska placeras under produkten. Detta köps separat och ska vara oskadat och vattentätt.
 • Montering av frontlucka eller frontdörr ingår inte vid installation av en hel-eller halvintegrerad produkt. I dessa fall är det en tilläggstjänst som köps separat.
 • Plocka undan på installationsplatsen
 • framdragning av el
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av diskmaskin och är utformade för att säkerställa en korrekt och säker installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.

Vad ingår i installationen?

För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören följer här vad som ingår i en installation av produkten:

 • Demontering och bortforsling inklusive återvinning av befintlig produkt
 • Installation av den nya produkten på den angivna platsen
 • Montering enligt bruksanvisning
 • Funktionstest
 • Grovstädning
 • Instruktion till kunden om användning

Förutsättningar för installationen:

 • Det måste finnas en fungerande ballofix/avstängningskran vid vattenslutningen så att vi kan stänga av vattnet under tiden vi installerar din tvättmaskin.
 • Kolla gärna så att maskinen står max 1,2 meter från befintliga uttag då de slangar och anslutningar som levereras är av denna längd.
 • Montering av tvättmaskin i stapel kräver att rätt monteringssats finns.
 • Omhängning av dörr ingår ej i priset.

Förberedelse för kund:

 • Installation av tvättmaskin behöver ske i ett våtutrymme med golvbrunn. Eluttag för stickpropp ska föregås av en jordfelsbrytare.
 • En fungerande avstängningsventil med manöveranordning, exempelvis ballofix, ska finnas vid kallvattenanslutningen. Det bör även finnas en godkänd avloppsanslutning i överensstämmelse med föreskrifterna i bruksanvisningen. Installation av tvättmaskin utförs endast på kallvattenanslutning.
 • Det ska säkerställas att avsedd monteringssats finns på plats för montering vid installation av torktumlare och tvättmaskin i tvätt-pelare. Vid pelarmontage är förhöjningssockel inte godkänt.
 • Plocka undan på installationsplatsen
 • framdragning av el
 • Lyfta in produkten till installationsplatsen

Dessa villkor är specifika för installation av tvättmaskin och är utformade för att säkerställa en korrekt och säker installation. Det är viktigt att klargöra och förstå dessa villkor före installationen för att undvika missförstånd och extra kostnader.