Utbytesinstallation av bergvärmepump

Enkelt och smidigt att inkludera installation

När du väljer att köpa en ny bergvärmepump hos oss kan du njuta av en smidig och enkel installationsprocess. Våra erfarna VVS-montörer är redo att assistera dig genom hela installationen. Genom att inkludera vår installationservice i ditt köp kan du vara säker på att din nya bergvärmepump installeras korrekt av en expert inom området.

Vid en utbytesinstallation tar vi hand om hela processen. Vi demonterar din befintliga bergvärmepump och ersätter den med den nya modellen, och allt detta görs på de befintliga anslutningspunkterna. På så sätt blir övergången till din nya bergvärmepump en smidig och problemfri upplevelse. Vår målsättning är att säkerställa att din värmepump fungerar optimalt och att du kan dra nytta av dess energieffektivitet så snart som möjligt.

Att tänka på innan du beställer installation:

Det är viktigt att notera att vår installation service enbart utförs när det rör sig om ett utbyte av en befintlig bergvärmepump till en ny. Med detta i åtanke, förväntas du som kund ha haft en bergvärmepump installerad tidigare. Det är en grundläggande förutsättning för att dra nytta av vår installation service.

Innan du beställer installation, se till att följa dessa steg:

  • Kontrollera din befintliga bergvärmepump:
    Säkerställ att du har en befintlig bergvärmepump som ska bytas ut mot en ny. Vår service riktar sig främst till kunder som vill uppgradera sin befintliga värmepump.
  • Utvärdera din nuvarande anläggning:
    Se över din nuvarande värmepumpanläggning och notera dess specifikationer och anslutningspunkter. Detta kommer att underlätta installationsprocessen och säkerställa en smidig övergång till den nya enheten.

Genom att vara väl förberedd och följa dessa riktlinjer kan du säkerställa att vår installation service fungerar effektivt och att din nya bergvärmepump kan installeras på ett smidigt sätt. Vi ser fram emot att hjälpa dig att dra nytta av den senaste teknologin inom bergvärme.

En vardag fri från avbrott installation:

En vardag fri från avbrott installation är ett installationspaket för dig som hellre låter ett proffs ordna med allt. I denna installationstjänst bär installatören in din nya värmepump till den plats där den ska installeras, och ser till att den kopplas upp mot ditt befintliga system.

En elektriker kommer att finnas på arbetsplatsen för att säkra att bergvärmepumpen får rätt spänning.

När installationen är färdig och du har fått instruktioner om produkten tar installatören med sig din gamla värmepump och kör den till en återvinningsplats.

Förberedelse för kund

FÖRBEREDELSE FÖR KUNDINFORMATION
Ta emot leverans 
Kontrollera produktens skickTransportskadade produkter som inte kontrollerats innan installationstillfället kan resultera i bomkörningsavgift.
Säkerställa farbar väg, till exempel snöskottning, grusning, sandning med mera 
Förberedelse av tillbehör 
Säkerställa att avstängningsventiler på köldbärare fungerar och är motioneradeKöldbärarens avstängningsventiler måste vara fungerande och motionerade till installationstillfället. Eventuellt icke fungerande ventiler kan komma att leda till extra arbete.
Skydda väggar och golv 
Ev. skicka bilder på installationsplatsInstallatören har rätt att begära in underlag för att säkerställa att arbetet kan utföras.

Teknisk Specifikation

ARBETEINGÅRINFORMATION
InbärningJaIngår ej: Spiral- och vinkeltrappor, utvändiga + invändiga trappor fler än 3–5 steg, trappor som ej klarar 350 kg (tex enklare trappor i trä). Kund ansvarar för att platsen är fri från föremål samt att skydda ytor som kan skadas vid utförande.
DemonteringJaGäller befintlig värmepump, ej varmvattenberedare eller övrigt.
Inkoppling mot befintligt tappvatten och värmesystemJa 
Inkoppling mot befintlig varmvattenberedare/pannaNejKontakta oss för mer information.
Inkoppling av köldbärareJaBefintliga avstängningsventiler ska finnas på köldbärare.
Påfyllning av köldbärareJa 
Isolering av köldbärareJaMaximalt 2,5 m inklusive rör och kylsvep.
ElinstallationJa 
Installation av strömbrytareJaInkoppling mot befintlig elcentral, skall vara på samma våningsplan och lättillgänglig för elektriker. Mot befintliga säkringar. Extra arbete kan göras upp direkt med installatör.
Strömförsörjning av värmepump och ev. elpatronJaInkoppling mot ny säkerhetsbrytare.
Klamring av elkabelJaKlamring och uppfästning sker från elcentral till ny strömbrytare.
Igångkörning och kontrollJaGrundläggande instruktioner kräver att boende är på plats vid tillfället.
Instruktion för handhavandeJaInstruktion om handhavande kräver att boende är på plats vid installationstillfällets färdigställande.
GrovstädningJa 
BortforslingJaGäller befintlig värmepump, ej varmvattenberedare eller övrigt. För utbärning gäller samma villkor som vid inbärning.
Bortforsling oljepanna, oljetank, vedpanna med meraNejÖverenskommelse med installatör alternativt demonteringsfirma.
Bortforsling av emballageJaDeponering av emballage ingår.
Montering av tillbehörNejÖverenskommelse med installatör.
Debitering vid icke farbar vägJaResetillägg tillkommer om installatören ej kan nå platsen i egen bil, till exempel via färja, broavgift, parkering med mera. Installatören ska kunna parkera vid fastigheten där arbetet ska utföras.

Material

MATERIALINGÅR  INFORMATION
Säkerhetsbrytare1st 
Avstängningsventiler4st 
Ventilrör1st 
Rörlängd för vatten och värme
m / parmeter
10 / 2,5m 
Rörlängd för köldbärare
m / parmeter
2,5 / 1,25m 
Isolering för köldbärare
m / parmeter
2,5 / 1,25m 
PressmaterialJaErforderligt material för tillhörande rörmeter, eventuellt extra material kan göras upp med installatör.
Brinevätska10L 
Elkabel10mEventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
Gummikabel3mEventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
JordfelsbrytareNejEventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
Om/tillbyggnation av elcentralNejEventuellt extra material kan göras upp direkt med installatör.
Säkerhetsventil för tappvatten och värmesystemJa 
ExpansionskärlJa